Vi har öppet veckor 43-44 och 47-48 må-fre 9-17 OCH jULVECKA / MELLANDAGARNA

Tandvård

Tandundersökningar inleds redan i valpstadiet med att undersöka bettet. Möjliga bettfel bör upptäckas så tidigt som möjligt. Valparnas och kattungarnas mjölktänders avlägs och permanenta tänder kommer upp. Ibland måste mjölktänder tas bort för att ge plats för permanenta tänder.

Tänderna kollas vid varje vaccinationsbesök. Senast då ditt husdjur börjar få tandsten är det dags för noggrannare tandvård.

Professionell tandrengöring utförs i inhalationsnarkos. Djuret får narkosgaserna genom en tub som är placerad i luftstrupen. Samtidigt skyddar tuben luftvägarna från munnens bakterier och tandstensbitar.

Emedan man inte kan undersöka tänderna tillförlitligt på ett vaket djur. Då man tar bort tandsten i narkos, undersöker man tänderna samtidigt. Den görs med en tandficksmätare, man mäter tandfickornas och tandbenets tillbakadragning kring tänder. Vid behov tas även tandröntgenbilder för att säkerställa diagnosen. De vanligaste fynden är parodontit och tandfrakturer. Hos katter är det hål i tänderna som är vanligast.

Infon antecknas i djurets tandkarta så att ägaren kan ta del av uppgifterna om de vill.

Tandsten, som måste tas bort

Vuxna djur har ofta tandsten, som måste tas bort. Sällskapsdjur bör vara en viss tid avhållna från mat, för att sedan föras till kliniken för tandstensborttagning.

Djuret sövs ner och lämnas på kliniken en, på förhand överenskommen, tidsperiod. Tandstensborttagning utförs vanligen under inhalationsanestesi med ultraljudsmaskin, och samtidigt poleras tänderna. På grund av hygieniska skäl tas tandsten ofta bort i samband med övriga oralvårdsbesök.

Borttagning av permanenta tänder

Tänder kan tas bort ifall de är lösa, inflammerade, brutna eller har resorptionskador. Om djuret lider av defekta tänder, kan det orsaka konstant tandvärk. I detta fall ska den värkande tanden tas bort. Vid behov använder vi tandröntgen som hjälpmedel vid tandborttagningar för diagnostisk avbildning.

Borttagning av mjölktänder

Valpars mjölktänder lossnar vanligtvis då de permanenta tänderna kommer fram, ända upp till 5-6 månaders ålder. Hos vissa hundraser lossnar inte mjölktänderna normalt efter att de permanenta tänderna vuxit fram. Valparna är vanligtvis 5-6 månader gamla, när de kommer till kliniken för borttagning av mjölktänder.

Det är ofta rekommenderat att komma och visa upp valpen ifall man misstänker problem med att mjölktänderna inte lossnar normalt.

Bett och tandkartläggning

När sällskapsdjuret kommer på tandvård, görs det alltid en tandkartläggning över dess tänder och djurets bett utvärderas. Tandkartan ger en överblick över tillståndet av djurets mun, i och med att man går igenom tänderna en efter en. Vid behov kan tandröntgen användas vid kartläggningen av tänderna.

Boka din tid idag på nätet eller via telefon!

Om du är osäker på vilken procedur du ska boka, vänligen ring oss.

Se även våra övriga tjänster

Professionell och kundorienterad service. Vi behandlar hundar, katter, kaniner, tamillrar och små gnagare. Kolla in våra tjänster nedan!

Hjärtundersökningar

I vilka situationer är en ultraljudsundersökning av hjärtat nödvändig?

Operationer

Vi gör mjukdelskirurgi , bukhålskirurgi, borttagning av tumörer samt hudkirurgiska åtgärder.

Grundläggande hälsovård

Vaccinationer, förebyggande hälsovård och undersökning och behandling av sjukdomar

Djurskötartider

Tid till djurskötare är ett besök hos en professionell djurskötare

Matbeställning

Hund- och kattmat bekvämt tillgängligt från WasaVet