Vi har öppet veckor 43-44 och 47-48 må-fre 9-17 OCH jULVECKA / MELLANDAGARNA

Vaccinationer och avmaskning

Vaccinet skyddar mot sjukdomar såsom valpsjuka, parvovirusdiarré, smittosamma leversjukdom, kennelhosta och rabies. Framför allt för jakthundar, och resande hundar är rabiesvaccin mycket viktigt.

Valpar vaccineras vanligtvis vid 12 och 16 veckors ålder. Det tredje vaccinet ges vid ett års ålder, senast ett år efter den andra vaccineringen. Efter basvaccineringarna gäller vaccinerna 1-3 år.

Kennelhostavaccinet (PI eller KC-vaccin) skyddar bara ett år i taget. Vaccinet mot parvovirus, valpsjuka och smittosamma leversjukdom  ger 3 års skydd efter att alla basvaccineringarna har gjorts. Vaccineringen mot rabies ges oftast för första gången vid 16 veckors ålder. Den ges på nytt inom ett år. Sedan är vaccinet i kraft 3 år. Vuxna hundar vaccineras vart 1-3 år.

Det finns specifika vacciner, såsom herpes, leptospiros och borrelios vaccin.

Ibland rekommenderar uppfödare parvovaccin till mindre än 12 veckor gamla valpar. Om det finns parvovirusdiarré i trakten, rekommenderas valpar vid 8-9 veckor vaccineras.