Vi har öppet veckor 43-44 och 47-48 må-fre 9-17 OCH jULVECKA / MELLANDAGARNA

Hjärtundersökningar - När behövs en hjärtundersökning?

Hjärtundersökningar

Det är viktigt att genast ta kontakt med en kardiolog om man misstänker att djuret lider av en hjärtsjukdom. Lika viktigt är det att regelbundet följa upp sjukdomen med både veterinärundersökningar och djurets mående hemma.

Hjärtsjukdomar är viktiga att hitta i ett så tidigt skede som möjligt. Tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling hjälper till att förlänga djurets livslängd och förbättra livskvalitén.

Symptom på hjärtsjukdomar:

  • Blåsljud
  • Långvarig hosta (hundar)
  • Trötthet och minskad tolerans för ansträngning
  • Försvårad eller snabb andning
  • Viktminskning

Unga djurs sjukdomar

Hos unga djur kan man höra blåsljud i samband med exempelvis valpgranskningar. Det kan vara frågan om en medfödd hjärtsjukdom. Katternas HCM (Hypertrofisk kardiomyopati) klassas som en förvärvad sjukdom, men visar sig ofta redan i ung ålder.

Medfödda hjärtskjukdomar bl.a.

Pulmonalisstenos

Pulmonalisstenos innebär att det är trångt vid klaffen mellan hjärtats högra kammare och lungpulsådern. Hjärtat har nedsatt förmåga att pumpa ut blod om förträngningen är mycket kraftig, vilket kan leda till hjärtsvikt. Behandlingen kan vara kirurgisk eller medicinsk.

Aortastenos

Aortastenosen betyder att klaffen mellan vänster kammare och stora kroppspulsådern, aortaklaffen, är för trång. Belastningen ökar på vänster kammare om förträngningen är kraftig. Som följd av detta blir vänstra kammaren tvungen att jobba mera och hjärtmuskeln blir tjockare.

Öppenstående duktus arteriosus ( PDA)

PDA betyder att en förbindelse mellan kroppspulsådern och lungpulsådern finns kvar från fostertiden. Ibland fortsätter den att vara öppen, och då flödar blod från kroppspulsådern till lungpulsådern. Blodflödet genom lungorna ökar, det blir ett större återflöde till den vänstra hjärthalvan, och därmed ökar även belastningen på den vänstra kammaren. Detta kan leda till hjärtsvikt. Behandlingen är oftast kirurgisk.

Tricuspidalisklaffens, Segelklaffens dysplasi

Segelklaffen är missbildad och fungerar inte normalt. Högra kammaren blir större och börjar fungera sämre. Behandlingen är oftast medicinisk.

Vuxna eller äldre djurs hjärtsjukdomar

Blåsljud beror oftast på någon form av hjärtsjukdom och bör därför utredas vidare. Vuxna djur har oftast förvärvade hjärtsjukdomar, d.v.s att de har uppstått senare i livet. Djuret kan också ha en hjärtsjukdom utan blåsljud. Orsakerna kan vara systematiska sjukdomar eller t.ex. en hjärtmuskel- / hjärtsäcks sjukdom. Också medfödda hjärtsjukdomar kan upptäckas senare i livet.

Förvärvade hjärtsjukdomar

Mitralisinsufficiens (MVI,MI)

Myxomatös klaffdegeneration är en vanlig sjukdom hos mindre hundraser. Degenerationen leder till insufficiens och till volymbelastning av vänster kammare och vänster förmak. Hjärtat blir större och medicinering behövs.

Dilaterad kardiomyopati (DCM)

Dilaterad kardiomyopati är en sjukdom hos hjärtmuskeln. Denna form av hjärtmuskelsjukdom ses framförallt hos Doberman och stora hundar efter 4 års ålder. Nedsatt pumpfunktion gör att hjärtats kamrar växer och ökar därmed risken för hjärtsvikt. Hunden visar tecken på andningssvårigheter, snabb andning och hosta på grund av vätska i lungorna. De kan också få störningar i hjärtrytmen. En tidig diagnos är viktig, så att livskvaliteten kan förbättras.

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

Hypertrofisk kardiomyopati ( HCM) är en ofta förekommande hjärtsjukdom hos katter där vänster kammare förtjockas. Det handlar om en förvärvade hjärtsjukdom, som förekommer hos unga katter. De har svårt att andas och är trötta. Katter kan drabbas av akut hjärtsvikt, blodpropp eller plötslig hjärtdöd. En tidig diagnos är viktig för att börja medicinering i tid.

Endokardit

Endokardit är en inflammation i hjärtats innerhinna; inflammationshärden finns ofta i klaffstrukturen. Orsakerna kan vara bakterier i kroppen, som följd av exempelvis dåliga tänder. Patientens hjärtsjukdomar ökar risken för endokardit.

En regelbunden tandvård, både hos veterinären men även hemma, förebygger endokardit bäst i och med att bakterierna kan vara en bidragande faktor till inflammationen.

Arrytmogent Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVD)

ARVD, Arytmogen hjärtaventriculär cardiomyopati kallas ofta Boxer kardiomyopati eftersom Boxare har en högre chans att få den här typen av hjärtmuskelsjukdom. Den drabbar högra hjärtkammaren och förorsakar rytmstörningar.