Vi har öppet veckor 43-44 och 47-48 må-fre 9-17 OCH jULVECKA / MELLANDAGARNA

Efter operationen

Efter operationen

Efter operationen kan djuret vara sömnigt eller sova en stund efter. Det är bra om patienten har en filt på sig så att kroppstemperaturen hålls stabil. Djurets tassar kan ibland kollas så att de inte är kalla. Om djuret känns kallt eller svalt, så kan man lägga en varmvattenflaska under filten. Ge djuret mat först när det har vaknat upp ordentligt. Vatten kan ges tidigare ifall djuret själv vill dricka.

Om djuret har ett sår från operationen så är det viktigt att se till så det inte kommer åt att slicka det eller riva i stygnen. I början används en krage eller en skyddsdräkt för att förhindra att djuret kommer åt såret. Kragen är oftast på i 1-2 veckor.

Om det finns en sårbinda på såret, ta bort den 1-2 dagar efter operationen. Se till så att sårområdet hålls ren och skydda det vid behov för att bli smutsigt. Om sårområdet blir blött eller smutsigt, kan det tvättas rena och varsamt torkas med en ren handduk.

Om djuret är mycket apatisk, slö och har dålig aptit fortfarande ett par dagar efter operationen, kontakta din veterinär! Du kan också ta tempen i ändtarmen under veckan efter operationen.  Temperaturen borde vara kring 38-39 C.

Återhämtningstiden är ungefär 2 veckor, tills sårområdet är helt läkt. Såret måste vara helt torrt och det får inte störa djuret. Om såret ser rött ut, känns fuktigt eller om stygnen har öppnats, ta direkt kontakt med din veterinär.

Det finns två olika sorters stygn: smältande och icke-smältande. Icke- smältande stygn tas bort 8-12 dagar efter operationen. De tas bort i samband med sårkontrollen.  Med de smältande stygnen bör man se upp: om de ännu syns två veckor efter operationen, ta då bort dem försiktigt eller kontakta din veterinär. Vid operationsbesöket meddelas det alltid vilken sorts stygn det handlar om.

Kastrering av hankatt

Katten brukar inte bry sig om såret, men om den slickar såret kontinuerligt, kontakta din veterinär.

 

Sterilisering av honkatt

Om katten har en dräkt, kan den vara på i 3-5 dagar. Ibland kan katten riva bort dräkten själv redan tidigare. Om bindan mellan såret och (nät)dräkten blir blött, byt det till en ren och torr binda. Stygnen smälter oftast av sig själv.

 

Sterilisering av tik (borttagning av livmoder/äggstockar)

Hunden skall ha på kragen i två veckor efter operationen.  Att hunden springer, hoppar och leker för vilt bör undvikas i 2-3 veckor. Stygnen kan vara smältande eller icke-smältande.

OBS! KIRURGI MED ENDOSKOP HAR KORTARE ÅTERHÄMTNINGSTID!

Uppvakning efter narkos

Djuret kan vara vaket, hålla på att vakna eller sova. Om husdjuret ännu sover, se till så att det hålls varmt t.ex. med en filt. I samband med uppvakningen kan det höra till att djuret är rastlöst och det kan ibland spy. Det kan verka som om djuret har smärta men vanligtvis har det fått värkmedicin vars verkan håller i åtminstone 12 timmar.

Om djuret har ett stort sår på nedre sidan av magen, kom ihåg att alltid stöda bakändan när ni lyfter djuret så att såret inte öppnas. Mat och vatten får ges först då djuret är ordentligt vaket.

 

Sårvård, blödning och motion

Blödning:
Ibland kan såret blöda första kvällen efter operationen. I sårområdet kan det samlas blod och vävnadsvätska som kan börja rinna ut då djuret börjar röra på sig. Det kan verka vara mycket som rinner ut, men det är inte farligt så länge tandköttet inte börjar vitna.

Vid behov kan man lägga en gasbinda över såret under natten, till exempel, genom att vika en stödjande binda av en handduk och sätt den på såret. En idealbindning går runt husdjuret så att bindan hålls kvar på såret.

Sårvård:
Såret behöver oftast inte mera vård än att man kollar det ibland. Det måste dock hållas rent. Om sårområdet har mycket smuts eller blod, putsa bort det med en ren bomullstuss. Vatten kan användas efter behov. Om det kommer mycket vävnadsvätska från såret, så kan man även duscha det med vatten.

För att förhindra inflammation så får djuret inte komma åt att slicka, skrapa eller riva i såret. För att förhindra det så skall djuret alltid använda en krage då det  inte är under absolut uppsikt.

Motion:
För husdjurets behov måste det släppas ut i koppel.  När det  går ut måste man försäkra sig om att såret inte blir smutsigt. I de vanligaste mjukkirurgiingrepp, så som livmoderborttagning, så är återhämtningstiden 2  veckor.


OBS! Dessa instruktionerna är allmänna och gäller inte alla patienter. Hör dig alltid för med din veterinär om ditt egna husdjurs behandling.