Vi har öppet veckor 43-44 och 47-48 må-fre 9-17 OCH jULVECKA / MELLANDAGARNA

Operationer

Öppna operationer

Vanligtvis utförs borttagningar av knölar och tumörer genom öppen operation. Ibland, när bättre synlighet och utrymme än vad som är möjligt vid titthålsoperationer, behövs, kan även bukhålsoperationer utföras öppna.

Titthålsoperationer

Wasavet är den ända kliniken i nejden som gör titthålssteriliseringar på hundar. Man använder endoskop som är en liten kamera på titthålsoperationerna. Bilden synns på en stor skärm och därför behövs inga stora öppningar som gör vävnadskada. Kroppen återhämtar sig mycket snabbare efter en titthålsoperation jämfört med de vanligtvis utförda öppna operationer.

TITTHÅSLTERILISERINGAR AV TIKAR: Tikar kan steriliseras ca. 3 – 4 månader efter löptid. I fall man inte vill ha valpar, rekommenderas steriliseringen av tiken.  Titthålsterilisering är ett bra alternativ att operera tikar utan smärta! Om man vill kan man boka kontrolltid före operationen. På kontrollbesöket gör veterinären en klinisk undersökning och man kan diskutera om tikens hälsa och eftervård angående operationen.  Man kan också boka direkt tid för operation, speciellt om djuret är friskt. (Katter steriliseras vanligtvis utan titthål eftersom operationen är så pass liten.)

Med endoskop kan göras också följande ingrepp:

  • kryptorkid kastrering
  • provtagning från levern
  • urinstensborttagning
  • fästning av magsäcken  i förebyggande syfte för vridning

Förmåner med endoskopingrepp:

  • mindre smärta
  • snabbare återhämtning
  • mindre sår
  • mindre blödningar
  • bra insikt i det opererade området

Boka din tid idag på nätet eller via telefon!

Om du är osäker på vilken procedur du ska boka, vänligen ring oss.

Se även våra övriga tjänster

Professionell och kundorienterad service. Vi behandlar hundar, katter, kaniner, tamillrar och små gnagare. Kolla in våra tjänster nedan!

Hjärtundersökningar

I vilka situationer är en ultraljudsundersökning av hjärtat nödvändig?

Tandvård

En ren och frisk mun är grunden för ett husdjurs välbefinnande.

Grundläggande hälsovård

Vaccinationer, förebyggande hälsovård och undersökning och behandling av sjukdomar

Djurskötartider

Tid till djurskötare är ett besök hos en professionell djurskötare

Matbeställning

Hund- och kattmat bekvämt tillgängligt från WasaVet