Vi har öppet veckor 43-44 och 47-48 må-fre 9-17

Kaniners vaccination mot gulsot (RHV virus) & kaninpest(myxomatos) – boka tid!

Kaninerna vaccineras mot RHD virus, kanin gulsot och mot myxomatos, kaninpest. Det rekommenderas att kaniner vaccineras en gång i året fr. o. m. 5  veckors ålder. Det är ett kombivaccin som innehåller skydd mot båda sjukdomarna i samma spruta.

Boka tid : tel. 06-3121112  eller via nätbokning