Vi har öppet veckor 43-44 och 47-48 må-fre 9-17 OCH jULVECKA / MELLANDAGARNA

Veterinär Vasa

Professionell och kundorienterad service

Med samarbete för ditt djurs bästa

Vi erbjuder professionell och hjärtlig betjäning för ditt djurs bästa! 

Ett steg före

Wasavet Oy Ab grundades som nyaste klinik i Vasa 2014. Nya saker i Vasa var djurfysioterapi och hundsimmet som fanns i samma utrymmen med kliniken. Vår tandspecialist, veterinär Maj Häggblom, lärde oss om specialtandvård, vart även tandröntgen hör. Vi införde avancerad tandvård till Vasa. Vi blev inspirerade att utveckla Vasas veterinärvård till den modernare nivån.

Wasavet tog sedan specialultraljudsundersökningar såsom hjärtultraljud till Vasa. År 2015 började vi göra hjärtundersökningar med vår specialist Andrea Gladuli. Sedan dess har vi utvecklats till regionens ledande klinik inom hjärtundersökningar. Också bukhålsultraljudundersökningar hör till våran service.

År 2016 införde Wasavet titthålsoperationer för djur, till regionen. Samtidigt började vi också göra endoskopi-öronsköljningar med hjälp av Suvi Heinola. Allt var nytt i trakterna.

Wasavet började också ha lördagsöppet, men tyvärr hamnade att avstå från det senare. Wasavet har skolat veterinärer och klinikdjurskötare de senaste åren. De har möjlighet att göra sitt yrkesprov och att få examen.

Vi vill fortfarande utveckla veterinärvården och införa nyaste nytt till Vasa området. Våra värderingar är samarbetskunnighet, yrkeskunnighet, fördomsfritt och mod.

Företag

Veterinär Satu Rajala

paw-print

Klinikdjurskötare Marja Raivio