Olemme avoinna viikot 43-44 ja 47-48 ma-pe 9-17

Sydäntutkimukset:

Epäiltäessä lemmikillä sydänsairautta on tärkeää olla heti yhteydessä kardiologiin. Yhtä tärkeää kuin taudin kulun seuranta säännöllisin tutkimuksin, on myös lemmikin voinnin seuranta kotona.

Sydänsairauksissa on tärkeää varhaisessa vaiheessa saatu diagnoosi sekä ajoissa aloitettu hoito, jotta lemmikin elämänlaatu ja elinikä paranee.

Sydänsairauksien oireita:
• Sivuääni
• Jatkuva yskä (koirat)
• Alentunut rasituksensietokyky ja väsymys
• Raskas tai tiheä hengitys
• Laihtuminen

Nuoren eläimen sairaudet:

Nuorilla eläimillä saattaa olla havaittu sivuääni esimerkiksi pentutarkastuksessa. Kyseessä voi olla synnynnäinen sydänsairaus. Kissoilla HCM (hypertrofinen kardiomyopatia) luokitellaan ei-synnynäiseksi, mutta se ilmenee yleensä jo nuorella iällä.

Synnynnäisiä sydänsairauksia ovat mm.

Keuhkovaltimoläpän ahtauma (PS)
Oikean kammion keuhkovaltimoläppä ei aukea riittävästi ja ahtauman seurauksena verta kertyy oikeaan kammioon ja sen koko kasvaa. Pahimmillaan epämuodostuma johtaa sydämen vajaatoimintaan. Tätä hoidetaan lääkkeillä, vakavammassa tapauksissa kirurgisesti.

Aorttaläpän ahtauma (AS tai SAS)
Sairaan pennun aortan läpässä on ahtauma, joka estää veren normaalin virtauksen suureen verenkiertoon. Veren virtausvastuksen lisääntyessä, sydänlihas joutuu tekemään enemmän työtä ja kammion seinämät paksuuntuvat.

Avoin keuhkovaltimoyhteys (PDA)
Sikiökaudella aortan kaaren ja keuhkovaltimon välissä on verisuoni, joka normaalisti sulkeutuu pennulla heti syntymän jälkeen. PDA tapauksissa verisuoni ei sulkeudu niin kuin pitäisi. Tämän seurauksena sydämen vasemman puolen koko kasvaa ja sen toiminta heikkenee. Hoito on useimmiten kirurginen.

Kolmoispurjeläpän rakennemuutos, trikuspidaaliläpän dysplasia (TD)
Kolmoispurjeläppä on epämuodostunut. Se ei toimi normaalilla tavalla ja oikean kammion tilavuus kasvaa ja kammion toiminta heikkenee. Sairautta hoidetaan lääkkein.

Aikuisen/vanhemman eläimen sairaudet:

Kun eläimellä kuullaan sivuääni tai epäillään sydänsairautta, se kannattaa tutkia sydänultraäänellä. Joskus syyt sydänsairauteen voivat olla myös systemaattisia, joilla on vaikutusta sydämeen ja verenkiertoon. Myös aikuisella saattaa olla diagnostisoimaton synnynnäinen sydänsairaus. Usein kyseessä on kuitenkin myöhemmin ilmenevä sydänsairaus, kardiomyopatia tai esim. perikardiumin sairaus.

Hankittuja, eli myöhemmin ilmeneviä, sydänsairauksia ovat esimerkiksi:

Mitraaliläpän insuffisienssi, eli mitraaliläpän vajaatoiminta (MVD, MI)
Mitraaliläpän vajaatoiminta on yleisin pienikokoisten koirarotujen iän tuoma läppäsairaus. Sairaan koiran sydänläpän purjeet alkavat degeneroitua, eivätkä enää sulkeudu kunnolla. Verenvirtaus häiriintyy ja seuraa takaisinvirtausta kammiosta eteiseen. Sen seurauksena sydän alkaa laajentua ja lääkitys on tarpeen. Sydämen koon kasvaessa sen toiminta heikkenee. Koira väsyy helpommin ja yskii.

Dilatoiva kardiomyopatia (DCM)
Dilatoiva kardiomyopatia on yleinen sairaus dobermanneilla ja suurikokoisilla roduilla, etenkin neljän ikävuoden jälkeen. Sydänlihaksen toiminta heikkenee ja se ei pumppaa verta kammioista verenkiertoon kunnolla. Eläimelle saattaa tulla keuhkopöhö ja se yskii. DCM potilailla voi olla myös rytmihäiriöitä. Tässäkin taudissa on tärkeää, että se diagnosoidaan jo varhaisessa vaiheessa ja siten voidaan vaikuttaa lemmikin elämänlaatuun ja elinaikaan.

Hypertrofinen kardiomyopatia (HCM)
Hypertrofinen kardiomyopatia on erityisesti kissojen sairaus. Se luokitellaan hankituksi, eli ei synnynnäiseksi, mutta ilmenee usein jo suhteellisen nuorella iällä. Sydänlihas paksuuntuu ja menettää joustavuuden. Se ei toimi normaalisti ja sydämen vasen eteinen ja keuhkot kuormittuvat niihin kertyvästä verestä. Kissoilla on usein hengitysvaikeuksia ja niillä on huono rasituksensietokyky. Kissoilla on myös riski veritulppaan. Varhainen diagnoosi ultraäänellä on myös HCM suhteen tärkeä lääkehoidon aloittamiseksi.

Endokardiitti eli sydänläppätulehdus
Endokardiitiksi kutsutaan sydämen sisäisten rakenteiden eli sydänläppien ja sydämen sisäkalvon tulehdusta. Aiheuttajana voi olla esimerkiksi suusta tulleet bakteerit, jos lemmikin hampaat ovat huonossa kunnossa. Jos lemmikillä on läppävika jo entuudestaan tai synnynnäisenä sydänsairautena, riski bakteereiden tarttumisella vioittuneisiin läppiin on suurempi kuin terveellä yksilöllä. Siksi on erityisen tärkeää, että sydänsairaan hampaat ovat hyvässä kunnossa. Sen pystyy takaamaan säännöllisillä hammashoidoilla ja osittain kotihoidolla eläinlääkärin ohjeistuksen mukaisesti.

Oikean kammion arytmogeeninen sydänlighassairaus (ARVD)
Sairautta kutsutaan myös boxereiden kardiomyopatiaksi, koska sitä esiintyy rodulla usein. Muutokset keskittyvät oikean kammion alueelle ja aiheuttavat vakavia rytmihäiriöitä